Øydna gulv i eik, privat hjem

Seks gode grunner for å velge et Øydnagulv

Vi skal her gi deg seks gode grunner for å velge et gulv fra Øydna:

Grunn nr 1 - En investering
Gulvet i et rom har en avgjørende betydning for hvordan resten av interiør og møbler skal oppfattes. Et gulv er en del av den totale rammen omkring hjemmet ditt, og et heltregulv bidrar til å framheve det uttrykket du ønsker at hjemmet dit skal gi.

Enten du velger eikegulv, bjørkegulv, gulv i ask eller et skutegulv i eik eller ask, forteller det noe om hvem du er og hva du vektlegger.

Et skipsgulv kan signalisere det maritime, enten det er et lett, sommerlig uttrykk i lys bjørk eller ask, eller et barskere preg av maskulint seilskutemiljø med rustikk eik.

Et skutegulv kan dessuten legges med ønsket mønster, og kanskje er du en av dem som synes det er fint med en kompassrose lagt inn som en del av gulvet?

Et heltregulv er en investering for framtida. Det skaperverket som naturen har brukt opp til 100 år på å produsere, kan du nyte år etter år framover.

Interiøret for øvrig – møbler, tapeter og gardiner – vil byttes enten på grunn av slitasje eller nye trender. Et heltregulv derimot, vil kunne slipes og bearbeides, og beholde sin gyldighet og verdi på tvers av skiftningene.

Grunn nr. 2 - Et levende produkt
Et av kvalitetsstemplene i våre lauvtregulv er at de lever. Inne i huset ditt, akkurat som ute i naturen, vil heltregulvet påvirkes av fukt, varme og andre ytre faktorer.

Det betyr at du vil kunne oppleve små bevegelser i treet. Dette skal du bare glede deg over, for det viser at du har valgt kvalitet – en kvalitet som ikke bare er synlig, men som du kan føle når du setter føttene på gulvet. Tregulvet vil føles varmt og behagelig å gå på fordi cellene i treverket isolerer og kjennes gode mot en barbent fot.

Øydna leverer eikegulv, bjørkegulv, gulv i ask og osp, og skutegulv i eik og ask.

Grunn nr 3 - Norske lauvtrær
Lauvtreskogen har hatt gode vekstvilkår på Sørlandet i årtusener. Mennesket har hentet emner av skogen til bygging av hus, båter, bruer, brygger og andre konstruksjoner som har vært både nyttige og nødvendige for utviklingen av et samfunn.

Øydna Sagbruk henter fremdeles virke fra Sørlandsskogene, og det er disse råvarene vi bruker i produktene våre. Det er vi stolte av. Norsk eik, bjørk, ask, osp og or er vel så godt som fremmede eller importerte råvarer eller ferdige produkter.
”Norske lauvtrær for norske forhold” mener vi.

Grunn nr. 4 - Liv og glød
Vi har nevnt det levende produktet – at et heltregulv er et levende gulv.

Men det er også flere grunner til at et gulv fra Øydna uttrykker liv og glød, fordi de ulike bestanddelene i trevirket og hvilke vekstforhold det har hatt, vil påvirke både formen og fargen i treet.

Det er mange måter å legge et lauvtregulv på, enten du velger et skipsgolv eller et mer nøytralt gulv i eik, ask eller bjørk. Du kan få fin variasjon ved å blande korte og lange lengder på gulvstavene, eller ved å bruke bare korte staver.

Kanskje du også kan vurdere om du vil følge opp med en av våre paneltyper? Vi leverer panel i eik, ask, bjørk, osp og or, og disse kan være i tradisjonell utforming eller spilepanel.

Spør våre fagfolk om råd!

Grunn nr. 5 – Fagkunnskap
Veien fra lauvtre på rot i skogen til ferdig produkt i hyllene hos Øydna er lang, og den krever solid innsikt og fagkunnskap i trebearbeiding. Det har våre folk.

Tømmeret skal velges ut, hugges, transporteres, bearbeides og lagres. Flere av treslagene, spesielt eika, er harde treslag som setter store krav til utstyr og maskiner. Hos oss på Øydna har vi selv konstruert og tilpasset utstyr for at resultatet skal bli godt og at du som kunde skal bli fornøyd.

Tenk på det, når du skal velge deg et produkt fra Øydna, enten du vil ha et askegulv eller du funderer på panel i or: Det har vært tatt mange vurderinger, og mange hender og maskiner i arbeid før du har ditt produkt i hus.

Grunn nr. 6 - Tørkeprosessen
Luftfuktighet og tørkeprosesser er sentrale tema når det gjelder å produsere et godt gulv i heltre. Norsk inneklima er ikke likt inneklima under andre himmelstrøk, og derfor kan et importert som ikke er produsert for våre forhold gulv gi uforutsette "overraskelser" når det blir lagt i vårt inneklima. Resultatet kan bli enten ekstra sprekker eller sammenpresninger.

Hos oss på Øydna legger vi gulvplankene først til lufttørking i to år. Denne delen av tørkeprosessen er svært viktig, fordi en såpass langsom prosess reduserer fuktigheten i midten av planken, og dette vil minske faren for senere sprekkdannelser i treet.

Etter lufttørking blir treet lagt i en datastyrt vakuumtørker, hvor råmaterialet tørkes og kontrolleres i tre uker. Vakuum gjør at koketemperaturen for vann bare er 45 grader, og vårt anlegg kjøres med en temperatur på 80 grader. Resultatet er et herdet og mer stabilt treverk.

Etter ca tre uker blir materialene skåret i riktige mål og lagt i et såkalt "klimalager", der det blir tilpasset forholdene i norske hjem. Det tar omtrent en uke å stabilisere luftfuktigheten.
Deretter blir stavene høvlet og endefrest, og til sist pakket i plast for å bevare tørrheten. Disse pakkene ligger på klimalager fram til de er klare for å sendes ut til kunden.

Øydna gulv og Øydna paneler - norske produkter for norsk inneklima.